Lantbruk

Skadedjur är ett allvarligt problem oavsett vilken typ av lantbruk ni bedriver. Ni riskerar att förlora intäkter på grund av förstörd eller förorenad skörd, men också skador på maskinutrustning och egendom.

Gnagare kan orsaka allt från förorening av foder och spannmål till gnagskador på byggnader och utrustning. Deras gnagande kan ligga bakom elektrisk kortslutning eller översvämning. Säsongsbundna skadedjur, i huvudsak flygande insekter, skapar inte bara obehag för boskapen, vissa arter kan också sprida smitta.

Vi som jobbar på O.S.Sanera har många års erfarenhet av skadedjurskontroll i lantbruket. Vi kan ge råd och anvisningar om god hushållshygien, lagrings- och förvaringsrutiner för att minimera skadedjursriskerna samt hjälpa er att lösa akuta problem med skadedjur, från gnagare till insekter och fåglar.

Många lantbruk väljer att teckna ett serviceavtal som ger regelbundna kontrollbesök av en O.S.Saneras tekniker. Vi bevakar skadedjurssituationen och bidrar till att hålla trycket nere från skadedjur.