Företag

Företag som utför någon form av tillverkning, försäljning, fastighetsbestånd mm. 
Det här är en grupp som generellt kanske inte har så stora problem med skadedjur och ohyra, men där konsekvenserna vid uppkommen skada skulle  kunna bli förödande.  Vi tittar på just ert företag  och skräddarsyr ett åtgärdsprogram som passar just er. Grunden är att förebygga och skydda så att vi minimerar risken för framtida problem och skador. Förebyggande skadedjursskydd är lika viktigt för ett företag som att ha larm,försäkringar, brand- och IT-säkerhet.