Vildsvin

Vildsvinet är ett sävligt och skyggt djur, som undviker kontakt med människor. Vildsvinet återkomst i de svenska skogarna anses både som ett tillskott och som ett hot.

Vildsvinets rykte som ett aggressivt och farligt djur saknar grund. Naturligtvis kan situationer uppstå, vilket gäller för många däggdjur, då vildsvinet försvarar sig. Riskfyllda situationer uppstår främst vid eftersök av djur som skadats vid jakt eller trafikolycka. I första hand är det jakthundarna som kan råka illa ut men exempel finns där även jägaren kommit till skada. För övrigt friluftsliv är riskerna däremot i det närmaste obefintliga.

Ett vildsvin som känner sig hotat kan det försvara sig kraftfullt med snabba utfall. Galten hugger nerifrån och upp med sina skarpslipade betar i underkäken. Suggan biter och tuggar.

Skador från vildsvin

Vildsvinets bökande i jordbruksmark ses som ett hot för jordbrukare. Denna påverkan gäller dock i allmänhet bara en liten del av arealen. Undersökningar i Södermanland visar att andelen uppbökad jordbruksmark per år som mest rör sig om några procent. Genomsnittligt under en procent . Men en enskild markägare kan drabbas av kännbara förluster, särskilt om markerna ligger kringgärdade av skog som gör att vildsvinen tryggt kan beräda jordbruksmarken. Mest skadas sädesslag som havre och höstvete när de nått tillräcklig mognad sent på sommaren. Men också ärter, vall och potatis drabbas.

Vildsvinen besöker även våra trädgårdar, idrottsanläggningar, kyrkogårdar och andra ställen där man inte vill ha dom.

O.S.Sanera hjälper er om ni har pågående problem med vildsvin eller att göra förebyggande insatser för att slippa få påhälsning, som t.ex. inhängning med eltråd.

Vi utför kostnadsfria offerter på det ni är intresserade av att säkra upp.