Nikotinsanering

Att sanera en lägenhet som utsatts för långvarig tobaksrökning är ett arbete som kräver kunskap och noggrannhet. Tobak och nikotin hör till de mest svåruthärdliga lukterna, samtidigt som de är väldigt svårt att få bort från inomhusmiljöer. Vi vet hur man gör för att få riktigt bra resultat även vid sanering av de mest inrökta miljöer.

När det gäller nikotinskador är variationen stor i hur omfattande sanering som krävs för att komma till rätta med problemet i sin helhet. Beroende på hur ingrott nikotinet är så finns olika metoder för att säkerställa ett bra resultat. För att bedöma skadan måste alltid en besiktning ske på plats och en offert går inte att få före de att man gjort en besiktning.

Eftersom att nikotin inte endast sätter sig på synliga ytor krävs det noggrann rengöring av exempelvis gångjärn, handtag och trycken, elkontakter, ventiler, samtliga utrymmen bakom och t.o.m. inuti vitvaror som kylskåp, frys, spis, ugn och köksfläkt mm. Vi hjälper till med återställningen av ytskiktet och får bort all nikotin.

Den noggranna rengöringen av skrymslen är nödvändig för att få bort nikotin som annars kommer att skapa dålig lukt. Synliga ytor som kan komma att målas behöver saneras, annars är risken stor att färgen släpper vid första rengöring. Nikotinet sätter sig i allt organiskt material och man måste ofta dra ut nikotinet för att undvika att det skall tränga igenom nymålade/tapetserade väggar.

Nikotin sätter sig överallt och går inte att bara måla över. Efter ett tag kryper nikotinet ut igen och bildar gula fläckar. Vi lägger på ett medel som löser upp nikotinet, sedan målas allt över med en spärrverkande grundfärg som man därefter kan måla eller tapetsera efter eget tycke. Ibland behövs det flera omgångar med medlet innan.