Luktsanering – borttagning av lukt

Lukt som är icke angenäm skapar obehag, luktsanering syftar till att återställa miljöer och förbättra luftkvaliteten. En korrekt utförd luktsanering kan alltså betyda stora vinster för välmåendet för oss människor.

Om man är överkänslig mot lukt så kallas det för ”Sensorisk hyperaktivitet”, det är ett handikapp som är jobbigt. Det syns inte men påverkar individen varje dag.

Individer som reagerar starkt på lukt kan få fysiska obehag så som:

 • Ögonirritation, klåda eller rodnad
 • Näsirritation, nästäppa och snuva
 • Halsirritation, heshet och klåda
 • Tungt att andas
 • Svårt att få luft
 • Tryck över bröstet
 • Värk och irritation i bröstet
 • Hosta och slembildning
 • Huvudvärk
 • Koncentrationssvårigheter
 • Yrsel
 • Trötthet
 • Nedstämdhet
 • Svettningar

Föreställningen om att det går att eliminera lukter genom parfymering lever fortfarande kvar hos många. Ingenting är längre från sanningen, parfym kan i bästa fall dölja en doft tillfälligt, men den tar aldrig bort källan till lukten.

Många lukter orsakas av mikroorganismer som bakterier och mögel. Parfymering döljer bara lukten, du måste döda illaluktande organismer med mycket specialiserade tekniker för att komma tillrätta med problemet.