Fågelloppor, Löss och Kvalster

Fågelloppor

Av våra fjäderfän är det framför allt hönsen som är utsatta. Ankor och gäss får nästan aldrig ohyra. Så här skriver SVA om fågelloppor:”Fjäderfä kan angripas av flera olika arter av loppor tillhörande samma familj och de brukar därför be-nämnas fågelloppor. Samtliga är blodsugande.Loppor hos fjäderfä är i regel inte artspecifika, vil-ket innebär att de kan angripa flera olika fågelarter, både fjäderfä och vilda fåglar.

Löss

Ett stort antal lusarter är kända hos fjäderfä. De lever i princip på död hud och fjädrar. Förutom i levande form kan man se lusäggen som små klumpar vid fjädrarnas rötter. Blodsugande löss förekommer, men är mindre vanliga.

Kvalster

Får man ett angrepp av vanliga hönskvalster kan detta vara väl så besvärligt som loppor och löss. De kan föröka sig lavinartat och sitta som små drivor/klasar under skyddande inredningsdetaljer. På natten kryper de fram ur sina gömslen och dras till värmen från djur-kropparna. Väl framme suger de blod.

Rödakvalster

Det röda hönskvalstret är en vanlig parasit i svenska fjäderfäbesättningar. Den påträffas framförallt bland värphöns och hobbyfjäderfän. Arten kan påträffas i hela landet.Bland värphöns förekommer parasiten i alla produktionsformer. kvalsterangrepp är särskilt vanliga och besvärliga i hobbyflockar.

Kontakta oss idag
Telefon: 079-3474036
Email: kontakt@ossanera.se