Hönskvalster

Kacklande höns har alltid förknippats med bondgårdar, men sedan några år tillbaka har höns blivit en allt vanligare syn även i villaträdgårdar och urbana miljöer. Trenden med hobbyhöns verkar växa i takt med eko-trenden, då det för många familjer blivit en viktig fråga att äta närproducerat och ”rent”. Vad många nyblivna hönsägare kanske inte är beredda på, är det relativt vanliga problemet med hönskvalster. Vi på O.S.Sanera kan hjälpa er att lösa era problem med alla sortes kvalster.

Förekomst av hönskvalster

Med fågelkvalster eller hönskvalster avses oftast röda hönskvalster (Dermanyssus gallinae), vilket är en vanlig parasit bland fjäderfä både i Sverige och andra länder. Röda hönskvalster är blodsugande spindeldjur som förekommer både bland värphöns och hobbyhöns, men även vilda fåglar kan utgöra värddjur för parasiten. Även katter, hundar, hästar och människor kan tillfälligt angripas av hönskvalster, vilket kan orsaka allergiska reaktioner och svår klåda.

Bland hobbyhöns uppstår kvalsterproblem främst när det är varmt ute (sensommar och tidig höst), detta då kvalstren trivs och förökar sig i värme och fukt. Värphöns kan däremot angripas oavsett årstid.

Vanliga smittvägar bland hobbyhöns är bland annat genom:

  •          inköp av smittade höns
  •          äggemballage som återanvänds
  •          transportfordon och transportburar som smittade fjäderfän vistats i
  •          personal och utrustning

Kvalstren befinner sig bara på värddjuret under tiden de suger blod, annars gömmer de sig i hönshusets reden, under sittpinnar och i sprickor och vrår. Om du ser små röda blodprickar på äggskalen, kan det vara ett tecken på att det finns hönskvalster i hönshuset. Prickarna uppstår när ägg rullar över kvalster.